Impressió 3D

Impressió 3D

La impressió 3D és un nou camp d’actuació per a nosaltres, no ens volem quedar enrere en la innovació tecnològica i ara la impressió 3D esta posant-se al capdavant de.

Amb aquests nous mètodes de fabricació additiva volem complementar i millorar els productes i serveis que ja realitzem, utilitzant-la tant de forma directa, realitzant peces per utillatges, estacions productives, etc. impossibles de realitzar mitjançant altres mètodes, com de forma indirecta imprimint  peces per tal de validar les seves geometries.