Matrius Progressives, Convencionals i Prototips.

Matrius Progresives, Convencionals i Prototips.

Mecanitzats GARFOL SL disposa de l’experiència i la capacitat técnica i productiva per a la fabricació de matrius progresives i convencionals de qualsevol tipus ajustades i entregades claus en mà.