Disculpeu, estem treballant per millorar el lloc web

Switching on the site soon ...

Gràcies per la paciència.


POLÍTICA DE QUALITAT


L’objectiu de la política de qualitat de GARFOL és millorar sempre el servei, i l’atenció als requeriments dels nostres clients i potencials clients, així com la legislació i normativa aplicable, augmentant la seva satisfacció, oferint solucions electromecàniques per a processos de fabricació de peces d’injecció metàl·lica. 

Per arribar a aquesta fiabilitat, l’empresa, defineix com a prioritaris els següents  punts: 

  1. Augmentarla qualitat dels nostres serveis com una avantatge competitiva i estratègica davant els nostres competidors. 

  2. Seguir introduintels mitjans tècnics apropiats per incrementar la nostra capacitat de servei. 

  3. Estar informats de les continues novetats de productes derivats de la continua evolució del mercat per poder estar al corrent i poder-los oferir als nostres clients.

  4. Optimitzar els costos derivats de cadascun dels nostres processos per augmentar la nostra rendibilitat i eficàcia.

  5. Minimitzar els riscos laborals i millorar l’ambient de treball per aconseguir un bon clima laboral.

  6. Minimitzar l’impactesobre el medi dels nostres processos, prevenint la contaminació mediambiental. 

  7. Analitzar els processos i el sistema de gestió de manera contínua i amb referència a indicadors, aplicant conceptes i eines basades en la millora contínua.


El Sistema de Gestió ha estat desenvolupat sota la meva direcció. Aquest manual de gestió, els procediments i les instruccions que componen el Sistema estan mantinguts de manera eficient, senzilla i dinàmica. 

La coordinació i execució de les accions necessàries es realitzen des del Departament de Qualitat, i la seva responsabilitat recau en la Direcció, que garanteix els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris. 

 

Joan Garcia


Director General